Dit is grappig een server voor je amateurstation, met digitale mode's geïnstalleerd, morse-keyer-chip en remote control van je amateurstation gebaseerd op ene Raspberry Pi de MFJ RigPi mfjenterprises.com/Product.php (OK ik geef het toe... ik heb een zwak voor de Raspberry Pi, en ik heb een zwak voor MFJ. Dat kon dus niet missen :-) Maar het idee is wel heel leuk).

Follow

@PA0ETE
Goedemorgen! Nieuwe idioom: Ik heb een zwak voor...
Dank je wel! 😃😉

@_hensys_ Het is een bestaande uitdrukking, maar ik gebruik hem niet vaak :-)

Sign in to participate in the conversation
Mastodonten.de

mastodonten.de ist eine Mastodon Instanz offen für alle netten Leute (über 16). Geht gut miteinander um (und lest die Regeln wenn ihr euch nicht sicher seid, was das heißt). Wer möchte, kann auch gerne etwas spenden, um den Betrieb von mastodonten.de zu unterstützen.

mastodonten.de is a Mastodon instance open to nice people (over 16). Be excellent to each other (and read the rules if you're not sure what that means). Who would like, can donate something, in order to support the operation of mastodonten.de.